Archive for Maj 10th, 2011

Przedwczesna śmierć

Wielu palaczy umiera przedwcześnie i to jest głownie spowodowane ich złym stanem zdrowia, które skutecznie sami niszczą za pomocą wdychanych substancji z dymu papierosowego. W Europie ilość zgonów obecnie wynosi około 1,2 miliona, jest to prawie jedna trzecia ogólnej ilości zgonów z całego świata spowodowanych paleniem papierosów. Dodatkowo umieranie z powodu palenia stanowi aż 14% […]