Archive for the ‘Zdrowie’ Category

Zapach palenia

Świat uporczywie idzie na przód, a to prowadzi z kolei do ciągłej ewaluacji czasów, w jakich żyjemy. Ma to oczywiście swoje bardzo dobre strony, bo dzięki temu, tak modne niegdyś palenie papierosów, obecnie uznawane jest z czynność wręcz karygodną. Polityka prozdrowotna i wszechobecne kampanie społeczne, mające na celu odseparowanie ludzkości od papierosów i niechlubnego nawyku […]

Legalny zabójca

Co ciekawe papierosy to jedyny, legalnie sprzedawany na całym świecie produkt, który jest rakotwórczy. Nasz kraj niestety zajmuje czołowe miejsca w klasyfikacji umieralności obywateli związanej z paleniem tytoniu, ale również dotyczy to palaczy biernych. Badanie jakości papierosów dowiodły, że papierosy produkowane w Polsce mają wyższe wskaźniki substancji niebezpiecznych zawartych w dymie od papierosów, które zostały […]

Przedwczesna śmierć

Wielu palaczy umiera przedwcześnie i to jest głownie spowodowane ich złym stanem zdrowia, które skutecznie sami niszczą za pomocą wdychanych substancji z dymu papierosowego. W Europie ilość zgonów obecnie wynosi około 1,2 miliona, jest to prawie jedna trzecia ogólnej ilości zgonów z całego świata spowodowanych paleniem papierosów. Dodatkowo umieranie z powodu palenia stanowi aż 14% […]

Choroby zwiazane z paleniem

Wiele chorób jest bezpośredni związanych z panelem tytoniu, między innymi są to choroby przewlekłej obstrukcji płuc, wszelkie nowotwory oraz wiele różnych chorób układu oddechowego i naczyniowego. Dodatkowo jest również problemem niska waga nowo narodzonych dzieci. To tylko to najważniejsze i najczęściej spotykane choroby bezpośrednio związane z paleniem papierosów. Palenie papierosów kosztuje bardzo dużo, koszty bezpośrednio […]

Legalny rak

Papierosy i tytoń sprzedawany luzem to jedyne legalnie sprzedawane na całym świecie rakotwórcze substancje. Cały czas palenie tytoniu to bardzo duża plaga i wielki problem społeczny zarówno w krajach rozwiniętych jak i rozwijających się. Rządy światowe wypowiadają coraz ostrzejszą walkę palaczom, jedną z metod to podnoszenie poziomu podatków i akcyz, Unia Europejska zdecydowanie podniosła te […]