Co to jest spirometria?

Dziś, kiedy szpitale dysponują na co dzień sprzętem wartym miliony złotych i korzystają z niego niemal w dowolnej ilości, wydawałoby się, że poważne choroby i schorzenia powinny być już dawno pokonane. Niestety, często okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Doskonałym przykładem tego, jak wirusy i inne czynniki chorobotwórcze zmieniają się na niekorzyść człowieka, są choroby cywilizacyjne, takie jak nadciśnienie tętnicze. Zupełnie tak samo jest z astmą, która jest najpowszechniejszą chorobą przewlekłą u dzieci. Właśnie z astmą związane jest określenie spirometria. Ten termin, oznacza tak naprawdę badanie, które ma na celu miedzy innymi zmierzenie pojemności płuc w różnych fazach oddychania. Właśnie dzięki spirometrii dokonuje się diagnozy w kwestii astmy. Reasumując, spirometria to jeden z najważniejszych zabiegów, a w zasadzie badań, które przeprowadzają szpitale. Niestety, sama diagnoza nie może wyleczyć chorego, ale pamiętajmy, jak wielką rolę w przypadku każdej choroby, odgrywa jej wczesne zauważenie.

Comments are closed.