Organizacja rehabiltacji

143Samą rehabilitację stosuje się obecnie już nie tylko u osób niepełnosprawnych, ale również po każdym urazie, który wymaga noszenia przez kilka tygodni gipsu. Samo pojęcie możemy zdefiniować jako szereg działań zmierzających do podniesienia komfortu życia i osiągnięcia. A więc nie jest to tylko podejście medyczne, bo możemy również wyodrębnić rehabilitację społeczną i zawodową.
Rehabilitacją medyczną zajmuje się zespół terapeutyczny, do którego należą zarówno lekarze ze specjalizacją rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuci oraz pielęgniarki, czy nawet logopedzi. Działania ich powinny rozpocząć się jak najszybciej według zasady wczesność zapoczątkowania oraz trwać w sposób ciągły do osiągnięcia zamierzonego celu, często do osiągnięcia pełnej sprawności. Najczęściej wykorzystuje się tu ćwiczenia związane z kinezyterapią, fizykoterapią oraz masaże lecznicze. Kompleksowość całego procesu polega na połączeniu wszelkich działań w cykliczne etapy dostosowywane do postępów każdego pacjenta. Dlatego ważne jest, by specjaliści opracowywali wspólne harmonogramy takiej rehabilitacji.

Comments are closed.