Podstawowe gałęzie rehabilitacji medycznej

By proces rehabilitacji medycznej był w 100% wykorzystany, należy działać kompleksowo. Do tego konieczne jest zorganizowanie grupy terapeutycznej, która zajmie się ciągłością ćwiczeń. W jej skład wchodzą poszczególni lekarze mający specjalizację z rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuci, terapeuci od mowy oraz pielęgniarki. Dodatkowo często dochodzą do tego m. in. ortopedzi, neurolodzy, psycholodzy czy pediatrzy. Podstawowym elementem rehabilitacji jest kinezyterapia, czyli leczenie ruchem. Ćwiczenia wykonuje się miejscowo, ale mogą to również być elementy ogólnorozwojowe.

Procesem uzupełniającym jest fizykoterapia. Wykorzystuje się tu takie czynniki jak powietrze, woda, temperatura oraz różne promieniowania. Tego typu leczenie stosuje się najczęściej w sanatoriach. Dlatego dość powszechne w uzdrowiskach stają się takie turnusy. Popularne stało się również stosowanie masaży leczniczych, które polecane są w coraz to nowo otwartych gabinetach rehabilitacyjnych. Często konieczne jest zastosowanie u jednego pacjenta w sposób ciągły właśnie tych trzech elementów fizjoterapii. Na pewno takie działanie gwarantuje większą skuteczność.

Comments are closed.