Posts Tagged ‘choroba’

Przedwczesna śmierć

Wielu palaczy umiera przedwcześnie i to jest głownie spowodowane ich złym stanem zdrowia, które skutecznie sami niszczą za pomocą wdychanych substancji z dymu papierosowego. W Europie ilość zgonów obecnie wynosi około 1,2 miliona, jest to prawie jedna trzecia ogólnej ilości zgonów z całego świata spowodowanych paleniem papierosów. Dodatkowo umieranie z powodu palenia stanowi aż 14% […]

Legalny rak

Papierosy i tytoń sprzedawany luzem to jedyne legalnie sprzedawane na całym świecie rakotwórcze substancje. Cały czas palenie tytoniu to bardzo duża plaga i wielki problem społeczny zarówno w krajach rozwiniętych jak i rozwijających się. Rządy światowe wypowiadają coraz ostrzejszą walkę palaczom, jedną z metod to podnoszenie poziomu podatków i akcyz, Unia Europejska zdecydowanie podniosła te […]